Obhukangati

 

Niho toonyi mo-nyumba e Bhiikoma 

Hano noghotora kubhöna ebheghiro bhe kumöhërëri na bhe ghutëghëëra bhyose gho ghighambo ghe Ghiikoma! Mbenyi-ho ebhitabhu gho ghiri e bhaato bhoose, na amaandeko ghano gharekoduru ne ebhitewo bhe ghotegheri!

Aribha onyi na amihëëbhö hande amangʼana ghoghoose otobhoorere.

Oghachömi chwee!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.